Розроблено навчальний тренажер для використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2

Тренажер призначений для опанування навичок використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 медичними працівниками.

Тренажер може використовуватись як для самонавчання, так і для тренінгів. Даний тренажер також може бути корисним для замовників і розробників програмного забезпечення для демонстрації на прикладах тренажера принципів організації медичних записів пацієнтів (EHR) в роботі медичних працівників первинної медичної допомоги (ПМД).

Роботу з тренажером варто розпочати з інструкції – вона надає необхідну базову інформацію про принципи використання ІСРС, яку треба опрацювати перед використанням тренажеру. В інструкції містяться посилання на тренажер і на спеціальну форму для пропозицій щодо удосконалення інструменту.

 Тренажер