Чому шкала SCORE2 важлива у щоденній роботі сімейного лікаря

Шкала SCORE2 – повинна застосовуватися сімейними лікарями у повсякденній роботі.
Саме роботі з нею була присвячена лекція для лікарів міської поліклініки №5.
Адже чим старша людина, тим вищий ризик появи хвороб серця й судин, але вік далеко не єдиний фактор, який при цьому слід враховувати.

Проблема виникнення серцево-судинних захворювань досить складна, але шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), дозволяє оцінити ризик смерті людини від серцево-судинних захворювань впродовж найближчих 10 років. Не зважаючи на те, що хвороби серця “молодшають”, SCORE апелює до всіх, хто старший 40 років.

Концепція профілактики серцево-судинних захворювань ґрунтується на контролі різних чинників ризику, таких як: артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, куріння, ожиріння, цукровий діабет тощо. На практиці кожний з цих факторів ризику як об’єкт втручання, частіше за все розглядається ізольовано всупереч тому, що хвороби системи кровообігу – багатофакторні за визначенням. Складні взаємовідносини між різними факторами ризику становлять поняття сумарного серцево-судинного ризику.