На офіційному ресурсі МОЗ України опубліковано наказ від 28.09.2020 №2211 “Про затвердження Положення про наглядову раду державного підприємства “Медичні закупівлі України”.
Це Положення визначає компетенцію, правовий статус, кількісний
склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи
наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів
наглядової ради ДП “Медичні закупівлі України”.