УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В яких випадках дозволено формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність заднім числом

❌ Заборонено формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність (МВТН) заднім числом, окрім:

✅ випадків формування медичного висновку зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, для першого медичного висновку випадку тимчасової непрацездатності;
✅ МВТН категорії «Вагітність та пологи», що не був сформованим в 30 тижнів вагітності;
✅ ідентифікації неідентифікованої непрацездатної особи.

Також озволяється формування лікуючим лікарем МВТН в Реєстрі не пізніше наступного робочого дня з дня, коли лікуючим лікарем було встановлено факт тимчасової непрацездатності особи, у разі:

✅ якщо медичне обслуговування здійснювалося не за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики;
✅ недоступності електронної МІС або неможливості обміну даними між електронною МІС та центральною базою даних ЕСОЗ через їхню технічну несправність, або у разі відсутності відповідної технічної можливості в ЕСОЗ (далі – технічна несправність).

👉 При виникненні технічної несправності в центральній базі даних ЕСОЗ, що триває понад 1 календарний день, лікуючий лікар зобов’язаний внести МВТН до Реєстру не пізніше, ніж на наступний робочий день після усунення відповідної технічної несправності або після появи відповідної технічної можливості в системі, але у строк не більший, ніж визначений у технічних вимогах до електронної МІС для її підключення до центральної бази даних ЕСОЗ, що затверджуються НСЗУ відповідно до Положення про НСЗУ, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1101. У таких випадках період тимчасової непрацездатності особи, що міститься в МВТН, що внесений до Реєстру після усунення технічних несправностей, має відповідати періоду, який був визначений лікарем під час встановлення факту тимчасової непрацездатності особи.

Джерело: наказ МОЗ України від 01.06.2021 №1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки