УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Народні депутати пропонують зміни до регулювання проведення трансплантації

23 липня 2021 р. у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 5831 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині»

Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

На даний час в Україні діє Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Останні зміни цього закону після ухвалення 20.12.2019 р. Закону України № 418-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів» забезпечили розвиток системи трансплантації в Україні та призвели до збільшення кількості врятованих життів українців завдяки наданню медичної допомоги методом трансплантації анатомічних матеріалів. Вже протягом 2020 р. відповідну медичну допомогу в Україні отримало більше наших громадян, ніж за аналогічний період за кордоном, а за І півріччя 2021 р. виконано такий самий обсяг медичних втручань, як і попереднього року.

Поточна редакція Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», розроблені та ухвалені на його основі підзаконні нормативно-правові акти дали можливість медичним працівникам забезпечити надання медичної допомоги методами, які через недосконалість законодавства неможливо було виконати раніше. Так, вперше в Україні виконано алогенну неродинну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин дитині та дорослому, вперше за всю історію вітчизняної трансплантології спостерігається зміна структури донацій анатомічних матеріалів, і сьогодні вона має співвідношення 50:50 між прижиттєвими і посмертними донаціями, що наближає Україну за цим показником до країн, де трансплантація є розвинутою. Також важливими є зміни, які надали можливість забезпечити фінансування цієї сфери системи охорони здоров’я, – сьогодні заклади охорони здоров’я, які надають високотехнологічну високовартісну медичну допомогу населенню методом трансплантації, отримують адекватні кошти.

Позитивним змінам у зазначеній вище сфері також сприяли декриміналізація законодавства та впровадження порядку проведення трансплантацій. Слід зазначити, що протягом дії закону після внесення змін в статтю 143 Кримінального кодексу України, чинна редакція якої зберігає відповідальність, не виявлено жодного випадку її порушення.

Чинна редакція  Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» забезпечила й багато інших позитивних зрушень в сфері трансплантології, в першу чергу через збільшення кількості закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу методом трансплантації, та їх взаємодію між собою та закладами охорони здоров’я, в яких знаходиться донор. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів і тканин забезпечує суворий облік трансплантацій, автоматизацію зіставлення пар донор-реципієнт та ін. Діяльність, пов’язана з трансплантацією, координується та постійно моніторується спеціалізованою державною установою «Український центр трансплант-координації», що дає можливість проводити оперативний аналіз інформації, яка має відношення до системи трансплантації в Україні.

Зазначені вище чинники дали розуміння про необхідність внесення певних змін і уточнень в чинну редакцію Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» задля покращення деяких його положень, що дасть можливість вітчизняній системі трансплантації бути більш ефективною.

Розробленню проєкту закону сприяла низка передумов:

 • необхідність уточнень в термінології, її розширення;
 • необхідність розширення основних принципів здійснення трансплантацій;
 • необхідність забезпечення можливості розробки та затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів, зокрема тканин;
 • необхідність коригування функціональних обов’язків трансплант-координаторів;
 • необхідність коригування функціоналу державних інформаційних систем у сфері трансплантації, які мають відношення до покращення введення, збереження, обробки та обліку персональних і медичних даних;
 • необхідність уточнень в формулюваннях, які забезпечують засади рівності реципієнтів у отриманні анатомічного матеріалу та дають можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян в сфері трансплантації;
 • необхідність додаткової регуляції в частині донорства анатомічних матеріалів від живого донора;
 • необхідність приведення у відповідність із сучасними потребами переліку осіб, які можуть надавати заяви про згоди або незгоди на посмертне донорство;
 • необхідність приведення у відповідність регуляції умов та порядку вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів при посмертному донорстві, зокрема тканин;
 • необхідність підвищення безпеки та ефективності використання біоімплантатів та ксеноімплантатів;
 • необхідність забезпечення перехідного періоду щодо реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за Програмою медичних гарантій щодо забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Мета і шляхи досягнення

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров’я.

Завданням законопроєкту є покращення та підвищення ефективності Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Зміни вносяться до вказаного закону, до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».