Розроблено порядок проведення ЗПТ мобільними амбулаторіями

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проєкту «Проведення замісної підтримувальної терапії мобільними амбулаторіями»»

Мета

Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проєкту «Проведення замісної підтримувальної терапії мобільними амбулаторіями» (далі — проєкт постанови) є забезпечення безперервного доступу до лікування із використанням наркотичних засобів для замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які мають обмежений територіальний доступ до закладів охорони здоров’я, що надають ЗПТ.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Починаючи з 2004 р., в Україні впроваджується програма ЗПТ для лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Станом на 1 лютого 2021 р. ЗПТ отримують 15 097 осіб на базі 243 закладів охорони здоров’я.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року» до 2030 р. ЗПТ мають отримувати 40% осіб, які мають залежність від опіоїдів та потребують зазначеного лікування, відносно оціночної чисельності зазначених осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року», послуга ЗПТ включена до програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Після включення послуг ЗПТ до програми державних гарантій медичного обслуговування населення значно збільшилася кількість закладів охорони здоров’я, які проводять ЗПТ. Проте незважаючи на це, в окремих регіонах та районах країни пацієнти мають обмежений просторовий доступ до нього та вимушені долати великі відстані для того, щоб отримувати лікування, що призводить до низької прихильності до нього, переривання лікування тощо. В свою чергу, пацієнти з найбільш віддалених районів, пацієнти, які мають проблеми з пересуванням або обмежені фінансові ресурси для того, щоб оплатити вартість транспортних витрат до закладів охорони здоров’я, фактично не можуть отримати медичну допомогу. Окрім того, введення на території України заходів з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стало додатковим бар’єром для безперервного лікування в програмі ЗПТ пацієнтів, які не могли дістатися до закладів охорони здоров’я  через повністю чи частково зупинене транспортне сполучення, як міжміське, так і всередині адміністративно-територіальної одиниці.

Зважаючи на вищезазначене, з метою розширення доступу пацієнтів до лікування, задля забезпечення права кожного отримувати належну медичну допомогу, необхідним є пошук нових моделей впровадження програми ЗПТ, які б дозволити максимально наблизити послуги до пацієнтів. Однією з таких моделей є проведення ЗПТ на базі мобільних амбулаторій. Робота мобільних амбулаторій для проведення ЗПТ широко представлена у світі. Такі країни, як Нідерланди, США, Португалія, Індія, Австралія, Німеччина, Литва та інші вже багато років успішно надають послуги особам, які вживають наркотики на базі спеціально облаштованих мобільних амбулаторій. Мобільні амбулаторії дозволяють вирішити питання доступності до послуг та збільшити кількість пацієнтів ЗПТ, що суттєво впливає на протидію наркозлочинності, криміногенності, епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань (туберкульоз, вірусні гепатити), сприяє ресоціалізації пацієнтів, їх працевлаштуванню, та, в кінцевому результаті є фактором, що зменшує економічний тягар для держав, оскільки значно зменшуються державні витрати на боротьбу із наркозлочинністю, утримання в установах виконання покарань, видатки на лікування тощо.

Завдяки впровадженню пілотного проєкту «Проведення замісної підтримувальної терапії мобільними амбулаторіями»» (далі — пілотний проєкт) вдасться наблизити послуги ЗПТ до осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які потребують відповідного лікування, що позитивно вплине на розширення просторового доступу до лікування та сприятиме формуванню більшої прихильності до нього. Для реалізації пілотного проєкту обрано Дніпропетровську обл. через особливості географії регіону та велику кількість осіб, які потребують ЗПТ. Так, протяжність Дніпропетровської обл. з півночі на південь становить 130 км, із заходу на схід — 300 км. І хоча в зазначеній області ЗПТ проводять 18 закладів охорони здоров’я, для значної кількості пацієнтів географічна віддаленість закладів охорони здоров’я стає перешкодою для залучення до ЗПТ та її продовження.

Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови передбачено реалізацію пілотного проєкту проведення ЗПТ на базі мобільних амбулаторій, що працюватимуть у Дніпропетровській обл., та затвердження Порядку та умов реалізації пілотного проєкту. Проєкт постанови передбачає, що на базі мобільних амбулаторій будуть надаватися наступні послуги: видача препаратів для ЗПТ, тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити В та С, скринінг на туберкульоз, видача лікарських засобів для антиретровірусної терапії, консультування (із розповсюдженням інформаційних матеріалів, презервативів тощо), переадресація в інші заклади охорони здоров’я та організації за потреби.

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції щодо положень проєкту наказу надсилати протягом 5 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: i.ivanchuk@phc.org.ua, Ірина Іванчук (тел.: (097) 971-77-58), irynachybisova@gmail.com, Ірина Чибісова (тел.: (044) 253-07-13).