Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST: розроблено клінічний протокол

На громадське обговорення винесено проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST».

Про що документ

Проєктом наказу пропонується:

  • затвердити Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST», що додається;
  • визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 3 березня 2016 р. № 164 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST»;
  • державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (М.М. Бабенко) забезпечити внесення Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST» до Реєстру медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

Контроль за виконанням цього наказу пропонується покласти на першого заступника міністра І.Д. Садов’як.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00 03.09.2021 р. включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (03.09.2021 р.). Контактний телефон: (044) 253-69-67.