УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Як визначити ризик раку молочної залози у жінок старшого віку?

Проблематика гетерогенної групи захворювань під сукупним терміном «рак молочної залози» пов’язана з високим рівнем коморбідності та смертності жінок різного віку внаслідок поширеності онкопатології в популяції. Рання діагностика раку молочної залози (РМЗ) надзвичайно важлива для вибору адекватної лікувальної стратегії та зменшення несприятливих соціальних наслідків. Одним із доведених факторів підвищення ризику РМЗ є зміна мамографічної щільності тканини молочної залози (МЩТ МЗ). Щоб визначити МЩТ МЗ, виявляють розповсюдження в молочній залозі радіощільної фіброгландулярної тканини, яка на противагу жировій тканині має високий коефіцієнт радіощільності. Масштабування мамографічного скринінгу зумовило зниження рівня смертності у жінок віком ≤65 років. Однак набутий досвід свідчить про вікові зміни МЩТ МЗ у жінок в постменопаузальний період на тлі зростання індексу маси тіла при незмінній частоті виявлення інвазивного РМЗ [2]. Результати дослідження масштабного мамографічного скринінгу  свідчать в США свідчать, що в у 43,3% жінок віком 40–74 роки спостерігається гетерогенне або повне ущільнення молочних залоз на мамографії зі зменшенням до 28% у жінок віком ≥75 років [3]. У сучасних поглядах на патофізіологію РМЗ увагу приділяють фіброзно-жировій інволюції молочних залоз під впливом втрати функції яєчників. У результаті фіброгландулярні (залозисті) ділянки молочної залози заміщуються жировою тканиною, а товщина підшкірно-жирової клітковини збільшується, що зумовлює зміну коефіцієнту МЩТ МЗ. Враховуючи, що МЩТ МЗ одночасно може бути незалежним фактором ризику інвазивного РМЗ або підвищувати ризик РМЗ через маскуючий вплив при мамографічному обстеженні, виявлення асоціації між індексом маси тіла та частотою МЩТ МЗ важливо для прийняття рішення щодо користі від масштабної мамографії у жінок старшого віку. Щоб визначити вплив на ризик виникнення інвазивного РМЗ ізольованих факторів, група дослідників з Департаменту онкології на чолі з Сайлеші Адвані (Advani S.), Університет м. Джорджтаун, США, досліджувала зв’язок між частотою виникнення РМЗ, підвищенням МЩТ МЗ та збільшенням індексу маси тіла [1]. Результати опубліковані на онлайн-платформі фахового журналу Американської медичної асоціації (JAMA Network Open).

Результати

У ретроспективне дослідження було включено 193 787 жінок віком ≥65 років та 221 714 результатів мамографії. Усіх пацієнтів було поділено на дві групи за ознакою віку. До І групи входили жінки віком 65–74 роки; до ІІ групи – жінки віком ≥75 років. 38% результатів мамографії належало жінкам вікової групи 64–75 років. Первинною кінцевою точкою дослідження обрали визначення коефіцієнта МЩТ МЗ відповідно до класифікації BI-RADS Американського коледжу радіології та індексу маси тіла відповідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Додатково досліджували вік, особливості сімейного анамнезу, фізичні параметри та застосування гормональної замісної терапії на момент дослідження, частоту гістологічного підтвердження РМЗ. Аналіз отриманих результатів надав наступне.

  1. В цілому 5-річна частота виявлення інвазивного РМЗ у жінок віком 65–74 роки асоційована з підвищенням МЩТ МЗ. Найбільша частота інвазивного РМЗ відмічена у жінок з гетерогенною високою МЩТ, яка відповідно становила в І групі 23,7/1000 жінок (95% довірчий інтервал (ДІ) 22,4–25,3) та в ІІ групі 22,5/1000 жінок (95% ДІ 20,2–24,2).
  2. Найвищий ризик виникнення інвазивного РМЗ асоційований з твердими або гетерогенної консистенції мамографічними ущільненнями тканини молочної залози у жінок обох груп (відношення ризику (HR) = 1,39; 95% ДІ 1,28–1,5).
  3. Не виявлено статистичної кореляції між виникненням розсіяних ділянок фіброзно-кістозних змін в молочній залозі та частотою інвазивного РМЗ (HR=1,23; 95% ДІ 1,1–1,37).
  4. За умови тотальної інволюції молочних залоз та заміщення залозистої тканини жировою у жінок І та ІІ групи ризик інвазивного РМЗ виявися нижчим в середньому на 30% (27–34%) порівняно з жінками з розсіяним фіброзно-залозистими змінами (HR=0,66; 95% ДІ 0,58–0,75 та HR=0,73; 95% ДІ 0,62–0,86 відповідно).
  5. Статистично значущої кореляції між зростанням ризику інвазивного РМЗ та зміною індексу маси тіла не виявлено (р=0,36).

Висновки

Таким чином, підвищення ризику виникнення інвазивного РМЗ у жінок віком ≥65 років виявилося асоційованим саме зі зростанням коефіцієнту МЩТ МЗ. Однак рішення щодо доцільності масштабування мамографії у жінок старшого віку має прийматися на підставі переваги користі над шкодою від рентгенологічного дослідження.

  1. Advani S.M., Zhu W., Demb J. et al. (2021) Association of Breast Density With Breast Cancer Risk Among Women Aged 65 Years or Older by Age Group and Body Mass Index. JAMA Netw. Open, 4(8): e2122810. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.22810.
  2. Tice J.A., Miglioretti  D.L., Li  C.S. et al. (2015)  Breast density and benign breast disease: risk assessment to identify women at high risk of breast cancer. J. Clin. Oncol., 33 (28): 3137–3143. doi:10.1200/JCO.2015.60.8869.
  3. Vachon  C.M., Kuni  C.C., Anderson  K. et al. (2000) Association of mammographically defined percent breast density with epidemiologic risk factors for breast cancer (United States). Cancer Causes Control., 1(7): 653–662. doi:10.1023/A:1008926607428.

Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис»