УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інтерстиціальні захворювання легень: ефективність нінтеданібу щодо зменшення прогресування фіброзу

Нінтеданіб — синтетичний лікарський препарат, механізм дії якого полягає в інгібуванні ферменту тирозинкінази, за рахунок чого блокується низка рецепторів факторів росту клітин (тромбоцитів α і β, фібробластів та ендотелію судин), що призводить до гальмування фіброзу легень [1]. Результати попередніх рандомізованих клінічних досліджень демонстрували, що нінтеданіб пригнічує швидкість прогресування інтерстиціальних захворювань легень (ІЗЛ) [2]. Результати дослідження INBUILD, в якому рали участь пацієнти з ІЗЛ, продемонстрували, що терапія нінтеданібом протягом 52 тиж асоціювалася з уповільненням прогресування ІЗЛ (зниження форсованої життєвої ємності легень (FVC)) на 57% порівняно з плацебо у загальній популяції пацієнтів та на 61% у пацієнтів з інтерстиціальною пневмонією [3]. Наведено огляд кінцевих результатів дослідження INBUILD [4].

Методи та результати

У рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження INBUILD, в якому брали участь пацієнти (n=663) з прогресуючими (факт прогресування хвороби протягом останніх 2 років) ІЗЛ, за винятком ідіопатичного легеневого фіброзу. Усі учасники були рандомізовані на дві групи: перша група отримувала терапію нінтеданібом (n=332), друга — плацебо  (n 331). В якості кінцевої точки оцінювалося прогресування ІЗЛ.

Загалом в аналіз  включено 663 пацієнти з ІЗЛ (середній вік становив 65,8±9,8 року), середній період спостереження за якими становив 19 міс (15,6–16,8 міс). Частка пацієнтів з прогресуванням ІЗЛ (абсолютне зниження FVC ≥10%) або летальними результатами становила 13,9% в групі нінтеданібу і 19,6% в групі плацебо (відношення ризиків (ВР) 0,67; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,46–0,98; p=0,04). Частка пацієнтів з прогресуванням ІЗЛ або летальними результатами серед усіх учасників дослідження становила 15% у групі нінтеданібу і 22,8% у групі плацебо (ВР 0,62; 95% ДІ 0,39–0,97; p=0,03).

Висновок

Результати дослідження INBUILD продемонстрували ефективність та безпеку застосування нінтеданібу щодо зменшення прогресування фіброзу легень при ІЗЛ.

Нагадуємо, що результати нещодавнього дослідження свідчать, що перенесення пневмонії у дитячому віці має пряму асоціацію з розвитком бронхіальної астми після 4-річного віку.

Список використаної літератури

  1. Wollin L., Distler J.H.W., Redente E.F. et al. (2019) Potential of nintedanib in treatment of progressive fibrosing interstitial lung diseases. Eur. Respir. J.; 54: pii: 1900161.
  2. Wells A.U., Flaherty K.R., Brown K.K. et al. (2020) INBUILD trial investigators. Nintedanib in patients with progressive fibrosing interstitial lung diseases-subgroup analyses by interstitial lung disease diagnosis in the INBUILD trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Lancet Respir. Med.; 8: 453–460.
  3. Flaherty K.R., Wells A.U., Cottin V. et al. (2019) INBUILD Trial Investigators. Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases. N. Engl. J. Med.; 381: 1718–1727.
  4. Flaherty K.R., Wells A.U., Cottin V. et al. (2019) Nintedanib in progressive interstitial lung diseases: data from the whole INBUILD trial. Eur. Respir. J.; in press. doi.org/10.1183/13993003.04538-2020.

Анна Хиць
Редакція журналу «Український медичний часопис»