Розроблено зміни до Порядку укладання договорів з НСЗУ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою удосконалення врегулювання питання укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — постанова) регулюються питання укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій (ПМГ).

Постановою затверджений Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — Порядок), яким регулюється механізм, зокрема, укладення договорів з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за ПМГ.

Відтак з метою удосконалення процесу перевірки документів, які подають заклади охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) на контрактування з НСЗУ, виникла необхідність внести зміни до Порядку шляхом доповнення новим розділом «Підготовка до укладення договорів», яким надається можливість ЗОЗ подавати документи, необхідні для контрактування, для попереднього їх аналізу НСЗУ на предмет відповідності умовам закупівлі та спроможності ЗОЗ надавати медичні послуги за ПМГ.

У зв’язку із зазначеною зміною ЗОЗ буде мати право після відповідного оголошення на офіційному вебсайті НСЗУ подати звернення та необхідні документи, а НСЗУ здійснюватиме аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників.

Зазначену інформацію НСЗУ враховуватиме під час розгляду заяв про укладення договору та формування договору. Відтак у випадку, якщо інформація потребує оновлення, то при подачі пропозиції ЗОЗ зобов’язаний оновити відповідну інформацію та документи.

ЗОЗ підтверджує достовірність наданих НСЗУ даних.

Крім цього, проєктом постанови вносяться деякі технічні зміни, зокрема, у Порядку під «групами медичних послуг» мається на увазі «пакети медичних послуг».

Разом з тим проєктом постанови пропонується внести зміну у підпункт 21 пункту 19 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою, шляхом викладення його у новій редакції. Зміна стосується обов’язку надавача медичних послуг повідомляти НСЗУ протягом 10 календарних днів з дня настання відповідної події (крім тих, які вже наявні у чинній редакції Типової форми) про строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу).

Дана норма дозволить НСЗУ мати актуальну та повну інформацію про заклади охорони здоров’я з якими НСЗУ укладає договори, та вчасно реагувати на будь-які зміни в діяльності ЗОЗ як юридичної особи з метою вчасного надання якісних послуг пацієнтам.

Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови передбачено внесення змін до затверджених постановою:

  • Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
  • Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження можна надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00 04.11.2021 р. включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (04.11.2021 р.). Контактний телефон: (044) 253-69-67.