Інгібітори протонної помпи та асоціація з інфікуванням SARS-CoV-2

Сучасні дані свідчать, що застосування препаратів, які пригнічують продукцію соляної кислоти у шлунку, зокрема інгібітори протонної помпи (ІПП), впливають на чутливість до SARS-CoV-2 та асоціюються з більш тяжким перебігом COVID-19. Ці дані ґрунтуються на тому факті, що пригнічення соляної кислоти асоціюється з вищим ризиком інфікувань, зокрема з ризиком розвитку пневмонії. Окрім того, дані літератури повідомляють, що SARS-CoV-2 має здатність проникати в епітелій шлунково-кишкового тракту (ШКТ) [1]. У липні 2020 р. результати великого популяційного опитування продемонстрували, що серед пацієнтів, які отримують терапію ІПП, відмічається вища частота інфікування SARS-CoV-2 порівняно із загальною популяцією [2]. Результати іншого дослідження S.W. Lee та співавторів (2021) повідомляли, що застосування ІПП асоціюється з підвищеним ризиком тяжкого перебігу COVID-19, але не асоціюється з високим ризиком інфікування [3].

На сучасному етапі відсутні остаточні дані, які б підтвердили або спростували дані щодо асоціації між застосуванням ІПП та підвищеним ризиком інфікування або тяжкого перебігу COVID-19. Проведено загальнонаціональне обсерваційне дослідження, ключовою метою якого було визначити, чи наявний ризик тяжких ускладнень COVID-19 у пацієнтів, які отримують терапію ІПП [4].

Методи

Проведено загальнонаціональне датське обсерваційне дослідження, в яке включені інфіковані SARS-CoV-2  пацієнти (n=83 224) станом на 1 грудня 2020 р. Дослідники порівнювали ризик тяжких наслідків COVID-19, включаючи необхідність механічної вентиляції легень, госпіталізацію у відділення інтенсивної терапії і смерть у пацієнтів, які отримували ІПП (n=4473) або ніколи не отримували терапії.

Результати

Поточна терапія ІПП асоціювалася з підвищеним ризиком інфікування SARS-CoV-2 на 8% (відношення ризиків (ВР) 1,08, 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,03–1,13). Терапія ІПП асоціювалася з підвищеним ризиком госпіталізацій на 13% (ВР 1,13; 95% ДІ 1,03–1,24) за відсутності підвищення ризику інших результатів. У другому метааналізі не виявлено достовірного зв’язку між терапією ІПП та ризиком інфікування SARS-CoV-2 або смертністю (ВР 1,00; 95% ДІ 0,75–1,32).

Висновки

Результати дослідження продемонстрували, що терапія ІПП асоціюється з мінімальним ризиком інфікування SARS-CoV-2 та госпіталізацією.

Список використаної літератури:

  1. Xiao F., Tang M., Zheng X. et al. (2020) Evidence for gastrointestinal infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology; 158: 183–1833.e3.
  2. Almario C.V., Chey W.D., Spiegel B.M.R. (2020) Increased risk of COVID-19 among users of proton pump inhibitors. Am. J. Gastroenterol.; 115: 1707–1715.
  3. Lee S.W., Ha E.K., Yeniova A.Ö. et al. (2021) Severe clinical outcomes of COVID-19 associated with proton pump inhibitors: a nationwide cohort study with propensity score matching. Gut; 70: 76–84.
  4. Israelsen S.B., Ernst M.T., Lundh A. et al. (2021) Proton Pump Inhibitor Use Is Not Strongly Associated With SARS-CoV-2 Related Outcomes: A Nationwide Study and Meta-analysis. Clin. Gastroenterol. Hepatol.; 19(9): 1845–1854.e6. doi: 10.1016/j.cgh.2021.05.011.

Анна Хиць
Редакція журналу «Український медичний часопис»