Розроблено положення про мережу референтних центрів з питань орфанних захворювань

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується доопрацьований аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу «Про мережу референтних центрів з питань рідкісних (орфанних) захворювань» (далі — Проєкт наказу).

Метою розробки Проєкту наказу є забезпечення ефективної координації та удосконалення якості надання медичної допомоги пацієнтам з рідкісними (орфанними) захворюваннями. Проєктом наказу пропонується затвердити Положення про мережу референтних центрів з питань рідкісних (орфанних) захворювань та вимоги і критерії, яким повинен відповідати центр з питань рідкісних (орфанних) захворювань.

Про що документ

Документом пропонується затвердити:

1) Положення про мережу референтних центрів з питань рідкісних (орфанних) захворювань;

2) Вимоги та критерії, яким повинен відповідати референтний центр з питань рідкісних (орфанних) захворювань.

Див. також:

Вимоги та критерії

Додатки до Проєкту наказу

Положення про мережу

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00 04.02.2021 р. включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів. Контактний телефон: (044) 253-69-67.