Елекронні лікарняні: затверджено зміни до регуляторних актів

Наказом МОЗ України від 28.08.2021 р. № 1836 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» внесено зміни до наказу МОЗ України від 1 червня 2021 р. № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2021 р. за № 728/36350.

Які зміни внесено

1) в абзаці третьому пункту 5 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

2) у пункті 6 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

3) у пункті 8 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

4) в абзаці першому пункту 11 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

5) в абзацах першому та другому пункту 13 слово «вересня» замінити словом «жовтня»;

6) у пункті 14 слово «вересня» замінити словом «жовтня».

Також затверджено зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України