Програма державних медичних гарантій у 2022 р.

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України з регуляції порядку оплати медичних послуг у 2022 р. Постанова визначає порядок оплати медичних послуг за рахунок держбюджету в межах Програми медичних гарантій, а також за укладеними договорами та договорами про реімбурсацію. Після набуття чинності постановою Національна служба здоров’я України розпочне процес укладання договорів із закладами охорони здоров’я, які відповідають вимогам до надавача медичних послуг, а також з аптечними закладами на реімбурсацію лікарських засобів.

Цьогорічний бюджет Програми медичних гарантій становить 157,3 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж у 2021 р. Окрім збільшення фінансування, до Програми медичних гарантій додано два нових пакети медичних послуг.

  1. Пакет «Готовність до реагування на надзвичайні ситуації, зокрема інфекційного характеру», на який передбачено 2,5 млрд грн, з метою забезпечення стабільності роботи інфекційних відділень та закладів.
  2. Пакет «Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня» з метою стимулювання розвитку стаціонарно-замісних підходів, які скорочують час перебування пацієнта в лікарні.

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає, що держава гарантує в межах Програми медичних гарантій громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату коштом Державного бюджету України необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

  • екстреної медичної допомоги;
  • первинної медичної допомоги;
  • вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
  • третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • паліативної медичної допомоги;
  • медичної реабілітації;
  • медичної допомоги дітям віком до 16 років;
  • медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.