УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Що таке катамнестичне спостереження?

Управління охорони здоров’я інформує, що на базі КНП “Міська дитяча клінічна лікарня” функціонує катамнестичний кабінет.

Мета роботи кабінету –  спостереження за дітьми перших трьох років, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах. Кабінет оснащений спеціальними тренажерами та обладнанням, що допомагають виявляти патології в діток на ранньому етапі їхнього розвитку. Робота з маленькими пацієнтами відбувається за методикою Войта-терапії. За її допомогою можна визначити відхилення рухової спроможності, слуху, зору, сну, уваги та мови.

Проект реалізували за ініціативи Івано-Франківської міської ради. Однак частину фінансування вдалось отримати, як грант від Чеської Республіки.

Для цілей катамнестичного спостереження новонароджені діти можуть бути віднесені до групи ризику розвитку хронічних захворювань та/або порушень розвитку: низького, середнього або високого.
До групи ризику відносять новонароджених дітей, які мають хоча б одну з таких ознак:
– гестаційний вік при народженні від 35 тижнів до повних 37 тижнів і/або маса тіла 2000г до 2500г;
– неонатальна енцефалопатія легкого ступеня;
– жовтяниця новонароджених, що потребувала проведення фототерапії;
– внутрішньошлуночкові крововиливи;
– гестаційний вік при народженні від 28 тижнів до повних 37 тижнів і/або з масою тіла від 500г до 2500г;
– дитина від багатоплідної вагітності;
– неонатальна енцефалопатія;
– транзиторна гіпоглікемія;
– неонатальний сепсис;
– гіпербілірубінемія, що потребувала проведення замінного переливання крові;
– дитина з груп ризику з соціальними факторами;
– проведення штучної вентеляції легень тривалістю до 72 годин;
– проведення терапевтичної гіпотермії;
– стан після хірургічного/нейрохірургічного втручання та/або необхідність подальшого хірургічного/нейрохірургічного спостереження на внутрішньо черепні крововиливи;
– некротизуючий ентероколіт;
– стійка тривала гіпоглікемія;
– судоми;
– нейроінфекції;
– шок, що вимагав інотропної/васопресної підтримки;
народження ВІЛ-інфікованими матерями;
– неонатальна білірубінова енцефалопатія;
– тяжкі вади розвитку;
– уродження порушення обміну речовин/генетичні порушення;
– аномальні показники неврологічного обстеження під час виписки.