УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Що таке Національний перелік основних лікарських засобів?

Національний перелік основних лікарських засобів – це перелік безпечних ліків із доведеною ефективністю, які держава гарантує пацієнту безкоштовно шляхом раціонального використання державних коштів. Його сформували на основі базового переліку ВООЗ та доказів ефективності, безпеки та економічної доцільності лікарських засобів. Розробці Національного переліку передувало визначення пріоритетних для України захворювань і станів (таких, що несуть найбільший тягар для держави).

Національний перелік складається з:

  • основного переліку, до якого включені найбільш ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками економічної доцільності для пріоритетних патологічних станів;
  • додаткового переліку, до якого включені лікарські засоби для пріоритетних патологічних станів, що потребують спеціалізованого діагностичного або моніторингового обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців.
До Національного переліку включені зареєстровані та незареєстровані в Україні лікарські засоби. Лікарські засоби включені до Національного переліку за міжнародними непатентованими назвами.

Багато країн використовують Примірний перелік основних лікарських засобів ВООЗ, який є базовим документом для забезпечення населення медичною допомогою. Тому Національний перелік гармонізували з найновішим, 19-тим виданням Базового переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

З метою здійснення оцінки по​рівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів з метою їх включення до Національного переліку діє дорадчий орган, створений Міністерством охорони здоров’я України – Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів..

До функцій експертного комітету входять:
  • визначення пріоритетних патологічних станів;
  • ініціювання внесення змін до Національного переліку;
  • розгляд пропозиції щодо внесення змін до Національного переліку;
  • здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів для їх включення до та виключення з Національного переліку;
  • підготовка звітів з висновками та рекомендаціями стосовно кожної зміни, пропонованої до внесення до Національного переліку;
  •  подача  річних звітів з висновками та рекомендаціями щодо внесення змін до Національного переліку до МОЗ;
  • розгляд заяв членів експертного комітету та запрошених експертів на предмет наявності чи відсутності реального та/або потенційного конфлікту інтересів;
  • інформування громадськості про свою діяльність шляхом опублікування відомостей на своєму веб-сайт

Кожен медичний заклад має закуповувати не всі ліки, що наявні у Нацпереліку, а лише ті, що стосуються їхнього профілю у лікуванні. До 2019 року Нацперелік поступово доповнюватимуть лікарськими засобами і формуватимуть єдиний перелік ліків, на якому базуватимуться закупівлі. Після цього Національний перелік переглядатимуть щорічно.

З детальнішою інформацію  стосовно Національного переліку можна ознайомитись  тут