УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST

Надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST: розроблено відповідний клінічний протокол

🔴 Оприлюднено проєкт наказу МОЗ України “Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST»”.

🔴 Протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічній настанові, а саме: ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation 2017.

З проєктом наказу можна ознайомитися за посиланням 👉 cutt.ly/3QxYrjz

🔴 Пропозиції та зауваження можна надсилати до МОЗ України до 18:00 03.09.2021 року (включно). Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ України, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (03.09.2021 р.).