Примірний порядок складання та подання запитів на інформацію

 1. Регламентує надання запитувачам доступу до публічної інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 3. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 4. Запит на інформацію повинен містити :

4.1. Прізвище, ім’я, по батькові (для юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи – найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є).

4.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо).

4.3. Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
 2. Запит на інформацію може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
 5. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.
 8. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 9. Інформація на запит надається безоплатно.
 10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,

пов’язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках :

15.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

15.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

15.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку.

15.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, не зазначено :

– прізвище, ім’я, по батькові (для юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи – найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Громадськість міста може звернутись з зауваженнями, пропозиціями щодо діяльності лікарняних закладів особисто  (к.105, 109),  або на адресу електронної пошти: uoz-if.mr@ukr.net

 

Плани проведення та порядок денний  відкритих засідань (громадських слухань, «круглих столів», громадських рад та ін.) оприлюднюються в розділі «Анонси» на веб-сайті міста.

 

Подати інформаційний запит та отримати відповідь юридичні та фізичні особи можуть на сайті електронної приймальні м. Івано-Франківська

http://www.emvk.if.ua/

Юридичні особи можуть подати запит на публічну інформацію:

на електронну адресу kanc@mvk.if.ua, за телефонами (0342) 552038, 552160, факс (0342) 556020, за поштовою адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 209, канцелярія загального відділу.

Фізичні особи можуть подати запит на публічну інформацію:

на електронну адресу zvern@mvk.if.ua, за телефонами: (0342) 552293, 552125,   факс (0342) 556020, за поштовою адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 100, прозорий офіс, відділ звернень громадян.