УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: вакцинація від COVID-19

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором (специфікація) за напрямом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

1. Інформування особи щодо процедури вакцинації, порядку введення вакцин та отримання інформованої згоди особи перед проведенням вакцинації у встановленому законодавством порядку.

2. Проведення медичного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації, в тому числі проведення опитування щодо схильності особи до алергії.

3. Консультування особи, яка планує вакцинуватися, щодо подальших дій та можливих побічних реакцій, а також порядку дій особи у випадку їх виникнення.

4. Здійснення вакцинації осіб від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови приналежності їх до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, з дотриманням вимог інфекційної безпеки, а також за відсутності протипоказань до здійснення вакцинації.

5. Спостереження за станом особи після проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом щонайменше 30 хв, якщо інше не передбачено інструкціями виробників вакцини, і фіксація інформації щодо несприятливих подій після імунізації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Фіксування в електронній медичній картці пацієнта факту проведення вакцинації.

7. Забезпечення проведення двох раундів вакцинації для кожної особи, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

8. Інформування пацієнта/пацієнтки про дату, час та місце проведення наступної вакцинації та допомога при реєстрації на наступний візит, якщо така потрібна.

9. Надання першої медичної допомоги особі у випадку виникнення невідкладного стану і виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямком «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування особи.

Підстави для надання послуги: самозвернення особи, яка належить до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, за умови попередньої реєстрації з погодженням часу і місця вакцинації з надавачем.

Вимоги до організації надання допомоги:

1. Наявність закладу у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

2. Наявність в закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо створення медичних команд з вакцинації, які безпосередньо задіяні в процесі вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до чинних нормативно-правових актів.

3. Оплата, отримана за умовами договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», використовується на організацію процесу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Закупівлі, в тому числі засоби індивідуального захисту, для організації вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюються через електронну систему публічних закупівель відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

5. Забезпечення суворого дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до інструкцій виробників вакцин та чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Організація проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в постійних та/або в тимчасових пунктах щеплень із розділенням потоків пацієнтів і забезпеченням дотримання правил епідеміологічної безпеки.

7. Оснащення місця проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я щодо організації і проведення профілактичних щеплень.

8. Наявність облаштованого місця для гігієнічної обробки рук з водою і милом та дозатора з антисептиком для обробки шкіри рук.

9. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

10. Забезпечення працівників, залучених до вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засобами індивідуального захисту відповідно до чинних нормативів, затверджених МОЗ України.

11. Проведення первинного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації.

12. Наявність набору з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

13. Внесення та передача інформації про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я відповідно до такого обсягу даних із заповненням усіх полів: код, виробник, серія, термін придатності вакцини, кількість введеної вакцини з одиницями вимірювання, порядковий номер дози, опис протоколу, автор протоколу, етап вакцинації, кількість доз за протоколом, протидія загрозам.

14. Передача інформації про побічні реакції після застосування вакцин до ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.

15. Дотримання вимог законодавства щодо поводження з медичними відходами.

16. Забезпечення утилізації вакцин, які неправильно зберігалися, згідно з вимогами чинних наказів МОЗ України з обов’язковим внесенням відповідних медичних записів.

17. Дотримання політики Світового банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в Настанові щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проєктах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції і розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 р.).

18. Невідкладне повідомлення про випадки домашнього насильства, зокрема до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Вимоги до складу мобільної команди з вакцинації:

a. Лікар — щонайменше одна особа, яка пройшла спеціальну підготовку та володіє правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж з правил проведення вакцинації.

b. Сестра медична — щонайменше 2 особи, які пройшли спеціальну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень та систематично проходить інструктаж з правил проведення вакцинації.

Вимоги до переліку обладнання в розрахунку на один пункт щеплення:

1. При проведенні вакцинації у тимчасовому пункті щеплення:

a. сумка-холодильник (термоконтейнер) з термометрами та відповідною кількістю холодових елементів залежно від обсягу вакцин (один для зберігання основного запасу вакцин, інший на робочому столі для зберігання відкритого флакона) — 2 одиниці;

b. столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;

c. контейнер для безпечної утилізації шприців;

d. термометр для вимірювання температури у приміщенні;

e. безконтактний термометр;

f. глюкометр;

g. тонометр;

h. мішок ручної вентиляції легень;

i. набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.

2. При проведенні вакцинації у постійному пункті щеплення:

a.  холодильник для зберігання вакцин;

b. термометр в холодильнику на другій полиці (місце, що найбільш чутливе до холоду);

c. термометр для валідації показань термометра в холодильнику;

d. сумка-холодильник (термоконтейнер) з двома комплектами холодових елементів (4 елементи в кожному комплекті) та термометр;

e. столик, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і контейнер для безпечної утилізації шприців;

f.  контейнер для безпечної утилізації шприців;

g.  термометр для вимірювання температури у приміщенні;

h. безконтактний термометр;

i. глюкометр;

j. тонометр;

k. мішок для ручної вентиляції легень;

l. набір з лікарськими засобами і медичними виробами, необхідними для надання першої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я при виникненні у пацієнтів невідкладних станів.