УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Розроблено Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я» (далі — Проєкт акта).

Мета

Метою розробки Проєкту акта є розвиток системи прозорого корпоративного управління, в тому числі за рахунок розвитку спостережних рад, у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, підвищення ефективності та підзвітності керівників закладів охорони здоров’я перед їх власниками та громадськістю.

Про що документ

Проєктом акта передбачено прийняття Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я та Типового положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я у новій редакції.

Крім того, проєктом постанови передбачено внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094, а також до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості Проєкт акта та супровідні документи до нього оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України www.moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення»: moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja).

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України протягом 30 днів з дня оприлюднення Проєкту акта на офіційному вебсайті МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адреси: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: medosvita2020@gmail.com.