Передчасні пологи та ризик аутизму: чи існує зв’язок?

Аутизм або розлад аутистичного спектра (РАС) —  стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, частота якого у всьому світі становить 1,0–1,5%  [1]. РАС неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати й адаптувати людину до соціального життя. Відомими факторами ризику РАС є чоловіча стать, похилий вік матері/батька та перинатальні ускладнення [2]. Результати нещодавнього дослідження продемонстрували, що недоношені діти (гестаційний вік <37 тиж) мають ~30% підвищений ризик РАС при порівнянні з тими, хто народився в термін [3]. Враховуючи значну поширеність передчасних пологів (майже 11% у всьому світі) та >95% показник виживання при сучасному догляді за новонародженими, навіть незначно підвищений ризик розвитку РАС у недоношених дітей може чинити значний вплив на здоров’я населення в майбутньому. Проведено дослідження, ключовою метою якого було визначити, чи наявна асоціація між передчасними пологами та розвитку РАС [4].

Методи

Проведено Національне когортне дослідження, в яке загалом включено 4 061 795  новонароджених, які народилися у Швеції у період з 1973–2013 рр. та дожили до 1 року. Усі діти були оцінені на наявність РАС. Встановлення діагнозу РАС допускалося аж до 2015 р.

Всіх дітей було рандомізовано на 6 груп: дуже недоношені (22–27 тиж), помірно недоношені (28–33 тиж), злегка недоношені (34–36 тиж), ранні терміни (37–38 тиж), доношені (39–41 тиж) та діти, народжені ≥42 тиж.

Результати

Загалом у дослідження було включено 4 061 795 дітей, з яких у 58 404  (1,4%) виявлено РАС. Середній вік при першій реєстрації РАС становив 14,9 року (15,8±8,6).

Гестаційний вік при народженні був зворотно-пропорційний ризику розвитку РАС у всій когорті дітей. Частота виникнення РАС становила 6,1% серед дуже недоношених дітей, народжених на 22–27-й тиждень гестації, 2,6% для помірно недоношених дітей, народжених на 28–33-й тиждень гестації, 1,9% для злегка недоношених дітей, які були народжені на 34–36-й тиждень, 1,6% для ранніх термінів (37–38 тиж) і 1,4% для доношених дітей (39–41 тиж).

Після коригування факторів поширеність РАС була майже в 4 рази вищою у дітей, що народилися дуже недоношеними (28–33 тиж), на 40% вищою у злегка недоношених і на 10–15% вищою у тих, хто народився раніше терміну, порівняно з доношеними. Підвищення ризику РАС виявлено залежно від статі (серед хлопчиків частота була вищою).

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності був ідентифікований як супутня хвороба у 23 447 (40,7%) осіб з діагнозом РАС. Його поширеність за гестаційним віком при народженні у всій когорті становила 8,4% для дуже недоношених (22–27 тиж), 4,7% для помірно недоношених (28–33 тиж), 3,6% для злегка недоношених (34–36 тиж), 4,0% для всіх недоношених і 3,2% для ранніх термінів порівняно з 2,8% для доношених дітей.

Висновки

Результати цього дослідження продемонстрували, що існує асоціація між передчасними пологами та розвитком РАС у дітей. При цьому вища частота РАС відзначалася у хлопчиків.

Список використаної літератури

  1. Lord C., Elsabbagh M., Baird G. et al. (2018) Autism spectrum disorder. Lancet; 392(10146): 508–520.
  2. Loomes R., Hull L., Mandy W.P.L. (2017) What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry; 56(6): 466–474.
  3. Wang C., Geng H., Liu W. et al. (2017) Prenatal, perinatal, and postnatal factors associated with autism: A meta-analysis. Medicine (Baltimore); 96(18): e6696.
  4. Crump C., Sundquist J., Sundquist K. (2021) Preterm or Early Term Birth and Risk of Autism. Pediatrics Sep, 148 (3): e2020032300; DOI: 10.1542/peds.2020-032300.