Шизофренія та розвиток сексуальної дисфункції на фоні антипсихотичної терапії

Клінічні дослідження у сфері шизофренії зазвичай зосереджені на позитивних і негативних симптомах захворювання. І незважаючи на те що сексуальна поведінка і функціонування є важливими аспектами соціального життя і здоров’я людей, сексуальна дисфункція (СД) при шизофренії залишається недостатньо визнаною проблемою. За даними літератури, частота СД у хворих на шизофренію є вищою, ніж у психічно здорових осіб. Це обумовлено як впливом самого психопатологічного стану, так і застосуванням антипсихотичних лікарських засобів та їх дією на сексуальну сферу. Індуковані антипсихотичними препаратами побічні ефекти на сексуальну функцію зазвичай мають інгібуючий характер та включають такі ефекти, як зниження сексуального бажання, труднощі з ерекцією, досягненням оргазму та сексуальним задоволенням, а також порушення еякуляції. Сучасні дані свідчать, що СД пов’язана з фізичним та психічним переживанням та може негативно позначитися на прихильності пацієнта до терапії. Результати попередніх досліджень демонстрували, що 16–60% хворих на шизофренію, які отримують антипсихотичні препарати, мають СД [1]. При цьому особи жіночою статі мають значно вищий рівень СД порівняно з пацієнтами чоловічої статі [2]. Проведено дослідження. метою якого було визначення поширеності СД у жінок, хворих на шизофренію, які отримували терапію рисперидоном або оланзапіном [3].

Методи

Проведено клінічне дослідження, в якому брали участь 57 жінок зі стабільним перебігом шизофренії, які спостерігалися амбулаторно. Всіх учасниць дослідження було рандомізовано на дві групи: 1-ша група включала 28 жінок, які отримували рисперидон, 2-га  група включала 29 жінок, які отримували оланзапін. Період спостереження становив з січня по травень 2019 р.

СД оцінювали за шкалою Changes in Sexual Functioning Questionnaire, тяжкість психозу оцінювали за Brief Psychiatric Rating Scale, загальне поліпшення оцінювали за Clinical Global Impressions-Improvement and Severity scales.

Результати

Результати дослідження продемонстрували, що у 93% жінок, які отримували рисперидон, виявлено СД порівняно з 83% жінок з групи оланзапіну.

Сексуальне задоволення, частота сексуальних контактів, бажання, сексуальне збудження і оргазм рідко відмічали в обох групах (р<0,05).

Висновки

Результати цього дослідження демонструють, що СД є важливою невизнаною клінічною проблемою для більшості жінок, хворих на шизофренію. Терапія рисперидоном асоціювалася з вищою частотою СД порівняно із застосуванням оланзапіну.

Список використаної літератури

  1. Serretti A., Chiesa A. (2011) A meta-analysis of sexual dysfunction in psychiatric patients taking antipsychotics. Int. Clin. Psychopharmacol.; 26(3): 130–140.
  2. Hocaoglu C., Celik F.H., Kandemir G. et al. (2014) Sexual dysfunction in outpatients with schizophrenia in Turkey: a cross-sectional study. Shanghai Jingshen Yixue.; 26(6): 347–356.
  3. Kumar P.N.S., Radhika M.K., Suresh R. et al. (2021) Comparative Study of Sexual Side Effects in Female Patients With Schizophrenia Receiving Risperidone or Olanzapine. Prim. Care Companion CNS Disord.; 23(4): 20m02835. doi: 10.4088/PCC.20m02835.