НСЗУ контролюватиме виконання умов договорів про медичне обслуговування населення

Уряд затвердив зміни до Положення про Національну службу здоров’я України (НСЗУ), які покладають на НСЗУ обов’язки контролю за виконанням надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення.

Затверджені зміни передбачають, зокрема, моніторинг:

  • наявності необхідного обладнання, яке потрібне для якісного та ефективного лікування та порятунку життя;
  • наявності необхідної кількості лікарів та інших медичних працівників,
  • обсягів або кількості наданих медичних послуг пацієнтам;
  • достовірності та повноти інформації, поданої у звіті до НСЗУ, за яким здійснюється оплата наданих медичних послуг.

Такі зміни сприятимуть цільовому використанню державних коштів у Програмі медичних гарантій, встановлюють більш чіткі та прозорі відносини у межах договорів між НСЗУ та закладами охорони здоров’я.

Коментар Віктора Ляшка

«НСЗУ розпоряджається бюджетними коштами та виплачує закладам охорони здоров’я гроші за надані медичні послуги за договорами, закуповує медичні послуги в інтересах пацієнтів. І в інтересах пацієнтів служба має контролювати, як ті, хто надає медичні послуги, виконують умови договорів про медичне обслуговування населення», — коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Оновлена Типова форма договору

У зв’язку з цими змінами оновлена Типова форма договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, зокрема

  • уточнені типи моніторингу, який здійснює НСЗУ, — моніторинговий візит, документальний та автоматичний моніторинг, а також оформлення результатів його проведення;
  • запроваджується диференціювання порушень умов договору та санкцій за ці порушення, а також послідовність їх застосування —  від здійснення перерахунку сплачених коштів за договором за медичні послуги, надані з порушенням, до зупинки НСЗУ оплати медичних послуг за договором (у разі відмови здійснення перерахунку).

Також передбачається можливість впровадження спільних заходів НСЗУ та медичних закладів щодо покращення медичного обслуговування конкретною лікарнею. Для цього складається та підписується план заходів із удосконалення медичного обслуговування, який надавач має виконати у встановлені строки. Такі заходи допоможуть створити єдині критерії дотримання вимог щодо якості надання медичної допомоги, які гарантуватимуть пацієнтам надання належної медичної допомоги за Програмою медичних гарантій.