Розроблено стандарти медичної допомоги «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів» (далі — проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено з метою удосконалення надання медичної допомоги в Україні.

Положення стандарту медичної допомоги

Лікарі різних спеціальностей мають бути обізнані щодо основних клінічних проявів первинних імунодефіцитів з метою їх ранньої підозри та направлення до лікарів-імунологів/лікарів-імунологів дитячих, які здійснюють їх широку діагностику, призначення подальшого лікування пацієнтів з різними первинними імунодефіцитами. Медична допомога пацієнтам з первинними імунодефіцитами потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, до якої мають бути включені лікарі загальної практики — сімейної медицини, педіатри, терапевти, пульмонологи, гастроентерологи, гематологи-онкологи, ревматологи, інфекціоністи, отоларингологи та інші фахівці, де облік та основне ведення здійснюється лікарями імунологами/лікарями-імунологами дитячими.

Обґрунтування

Рання діагностика та початок лікування пацієнтів з первинним імунодефіцитом сприяє попередженню інвалідизації та передчасної смерті пацієнтів. Ефективні системи комунікації, які відповідають конкретним потребам окремих осіб, є найважливішими для забезпечення своєчасної діагностики, направлення та лікування пацієнтів. Пацієнти з первинними імунодефіцитами повинні бути впевнені, що усі спеціалісти охорони здоров’я, які беруть участь у їх лікуванні, добре спілкуються між собою і з ними. Завдяки розширенню масштабів просвітницьких заходів щодо первинних імунодефіцитів за останні роки в багатьох країнах зафіксовано зростання частоти діагностики, а також деяке скорочення діагностичної затримки між виявленням симптомів і встановленням діагнозу.

Проєкт стандартів медичної допомоги

Клінічні настанови

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження щодо проєкту наказу надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичного забезпечення або на електронну пошту olenalebid.moh@gmail.com.