Які посади з вищою немедичною освітою отримають підвищення зарплати

Відповідно до другого абзацу першого підпункту пункту 1 постанови КМУ від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників у закладах охорони здоров’я» розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 р. на рівні не менше 20 000 грн лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою затверджено наказом МОЗ України від 24 лютого 2021 р. № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 квітня 2021 р. за № 466/36088.

Вимоги до професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров’я, професіоналів з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров’я, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у бюро судово-медичної експертизи, визначено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженому наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117 (зі змінами).

Тобто положення постанови КМУ від 12 січня 2022 р. № 2 поширюються на категорії працівників, які зазначені у вищезгаданому переліку. При цьому такі працівники повинні відповідати вимогам, встановленим до займаної ними посади.