Удосконалення надання медичної допомоги: ухвалено в першому читанні проєкт закону

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону № 6306 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» (далі — проєкт закону). За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

Проєктом закону передбачається підвищення ефективності діяльності Національної служби здоров’я України (НСЗУ) та медичного обслуговування населення і попередження ризиків порушення прав громадян на медичну допомогу, передбачених законодавством України. Законопроєктом пропонується:

  • покласти на Кабінет Міністрів України повноваження щодо затвердження порядку реалізації програми медичних гарантій;
  • наділити НСЗУ повноваженнями щодо розробки документів, необхідних для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (специфікацій і умов закупівлі медичних послуг), здійснення заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію (шляхом проведення відповідного моніторингу);
  • закріпити на законодавчому рівні умови укладання договорів НСЗУ із закладами охорони здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
  • заборонити затвердження в рамках програми медичних гарантій пакетів, що не передбачають надання послуг у сфері охорони здоров’я, крім оплати заходів з готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях;
  • запровадити міжнародні підходи до визначення видів медичної допомоги, об’єднавши вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу в один вид — спеціалізована медична допомога;
  • врегулювати питання забезпеченням розвитку електронної системи охорони здоров’я тощо.

Окрім того, законопроєктом передбачається:

  • оновити положення, що встановлюють засади надання паліативної допомоги;
  • запровадити кластерний принцип організації госпітальних округів, що дозволить забезпечити надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнтів медичної допомоги;
  • закріпити на рівні закону гарантії щодо мінімальної заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я;
  • встановлювати в державних та комунальних закладах охорони здоров’я оплату від фізичних та юридичних осіб за надання ними послуг з медичного обслуговування, що не покриваються програмою медичних гарантій та в інших випадках, які встановлюються законодавством.

За матеріалами iportal.rada.gov.ua