Нова освітньо-професійна програма «Екстрена медицина/парамедик» в ІФНМУ: у чому її актуальність

Освітньо-професійна програма «Екстрена медицина/парамедик» в ІФНМУ спрямована на здобуття знань з екстреної медицини, підготовку конкурентоспроможних на ринку праці фахівців для потреб служби екстреної медичної допомоги.

Метою є підготовка фахівця парамедика-бакалавра, який володіє інноваційним способом клінічного мислення, фундаментальними знаннями та відповідними компетентностями, необхідними для ефективного надання екстреної медичної допомоги хворим і постраждалим у невідкладному стані на місці події, у процесі транспортування до лікувальної установи та на ранньому госпітальному етапі.

Особливість програми полягає у тому, що вона має прикладний характер та передбачає динамiчне, iнтегративне та iнтерактивне навчання, яке включає поєднання як теоретичної, так i практичної частин; спрямоване на підготовку висококваліфікованих фахівців-парамедиків, які володіють актуальними знаннями i практичними навичками в сфері медицини невідкладних станів.

Парамедик може працювати в закладах охорони здоров’я в складі виїзної бригади Центрів екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, у відділеннях екстреної/невідкладної допомоги лікувально-профілактичних закладів.

«Враховуючи сучасні засади доказової медицини у сфері екстреної медичної допомоги, програма забезпечує отримання високого рівня знань та навичок з розпізнавання невідкладних станів на місці події і порятунку життя людини», – зазначає завідувач кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини ПО Сергій Федоров.

«Екстрена медицина/парамедик» передбачає стажування та проходження практики у центрах екстреної медичної допомоги і медицини катастроф; орієнтована на використання пакета сучасних інформаційних технологій із метою оптимізації і підвищення ефективності діагностично-лікувального процесу в сфері екстреної медичної допомоги. Зазначена програма дозволяє сформувати фахівців із новим стратегічним стилем клінічного мислення, здатних генерувати інноваційні рішення, використовувати їх на практиці, здійснювати дослідження в сфері екстреної медичної допомоги.

Відповідно до реформування вітчизняної медицини, до 2025 року планується реорганізація роботи швидкої медичної допомоги шляхом заміни фельдшерських бригад на бригади, до складу яких входять парамедики. Парамедик – це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує хворого чи постраждалого до лікарні.

Парамедики надають розширену медичну допомогу пацієнтам на місцях, включаючи введення ліків, проведення внутрішньовенних втручань, реанімацію пацієнтів та надання дихальної підтримки за допомогою інтубації та штучної вентиляції легенів.

В Україні тривалість навчання парамедиків складає три роки. Під час першого року навчання майбутні парамедики здобуватимуть загальну освіту, яка відповідає освітньому рівню «бакалавр». Одночасно вони опановуватимуть вміння і навички для надання розширеної першої допомоги. На ІІ та ІІІ курсах вони здобуватимуть вищий рівень рятувальної медицини – розширену екстрену допомогу. Маючи освітній рівень «бакалавр», парамедики зможуть продовжити освіту в магістратурі.