Як медичним закладам залучити до роботи з ЕСОЗ якомога більше медичних сестер та братів?

Як свідчать дані ЕСОЗ, залученість медичних сестер та братів у роботу з медичними записами в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) з моменту появи такої можливості в червні минулого року збільшилась майже у 18 разів за останні 8 місяців. Це позитивна тенденція, однак показник залученості все ще дуже низький: так протягом 2022-2023 років він становив лише 3,8% записів (переважно процедур та взаємодій), від загальної кількості медичних записів такого типу, внесених протягом 2022-2023 років.

Які кроки варто зробити керівнику закладу, щоб залучити медичних сестер та братів до роботи з ЕСОЗ?

  1. Отримайте доступ у своєї медичної інформаційної системи (МІС) до функціонала «Робоче місце середнього медичного персоналу». Перевірити, чи є такий модуль у МІС, якою користується ваш заклад, можна тут. Якщо у медичній інформаційній системі на сьогодні недоступний згаданий функціонал, потрібно звернутися до її представників та зʼясувати, коли буде завершена розробка та необхідні тестування.
  2. Проведіть внутрішнє навчання для медичних сестер та братів з роботи з МІС/ЕСОЗ або ж порадьте їм пройти курси в Академії НСЗУ щодо роботи з ЕСОЗ (https://academy.nszu.gov.ua) чи навчання, що організовують МІС, яким користується ваш медичний заклад.
  3. Допоможіть медичній сестрі/брату отримати КЕП та забезпечити робоче місце з доступом до комп’ютера та інтернету.

В електронній системі медичні сестри та брати можуть вносити записи щодо вакцинації, а також реєструватися та отримувати відповідні права доступу; здійснювати пошук електронних медичних записів; формувати пакети діагностичних звітів; фіксувати лікувальні процедури; перевіряти, обробляти та погашати е-направлення тощо. Така можливість зафіксована законодавчо, а саме: у наказі МОЗ від 28.02.2020 № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я». Нормативна база доповнена визначенням «молодший спеціаліст з медичною освітою», а пунктом 19 порядку ведення реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я визначено, що записи, які вносяться до реєстру, підписуються кваліфікованим електронним підписом, в тому числі і молодшими спеціалістами з медичною освітою, які вносять ці записи до реєстру.

Розширення повноважень медичних сестер та братів дозволяє розвантажити лікарів, через розподілення роботи з електронними медичними системами, збільшити комунікацію між лікарем та медичними сестрами і братами. Крім цього, для медичних сестер та братів це додаткові можливості, у тому числі для розвитку та навчання. Багато з них готові розвивати свої цифрові навички та втілювати нові можливості системи на практиці.