Аспекти зловживання антибіотиками при лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою

В «Американському журналі респіраторної #медицини та #реанімації Американського торакального товариства» (Аmerican Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine) опубліковані дані нового дослідження, в якому висвітлені аспекти зловживання #антибіотиками при #лікуванні пацієнтів з #коронавірусною #хворобою. Встановлено, що тільки у 21% хворих з тяжкою пневмонією, зумовленою SARS-CoV-2 (вірусом, що викликає COVID-19), відзначалася задокументована бактеріальна суперінфекція на момент інтубації. Суперінфекція — стан, за якого на первинну інфекцію накладається захворювання, викликане іншим збудником. Наприклад, в разі коронавірусної хвороби бактеріальна пневмонія розвивається на тлі тяжкої вірусної пневмонії.
У статті «Бактеріальна суперінфекційна пневмонія у пацієнтів з пневмонією SARS-CoV-2, що вимагає механічної вентиляції легень» Річард Г. Вундерінк, доктор медицини (Richard G. Wunderink, MD), професор медицини відділення легеневої реанімації, Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету (Northwestern University Feinberg School of Medicine), і співавтори повідомляють про дослідження, в якому продемонстровано, що звичайні клінічні критерії, які використовуються для діагностики бактеріальної пневмонії, не дозволяють відрізнити пацієнтів з бактеріальною суперінфекцією від хворих з тяжкою інфекцією SARS-CoV-2.
За словами авторів, чинні настанови рекомендують призначати пацієнтам з пневмонією SARS-CoV-2 емпіричні антибіотики (антибіотики призначаються на підставі припущення про інфекції, а не на основі фактичного виявлення бактерій) початково при госпіталізації з підозрою на бактеріальну суперінфекцію. Ця рекомендація заснована на слабких доказах. Показники суперінфекційної пневмонії в інших опублікованих клінічних дослідженнях пацієнтів з пневмонією SARS-CoV-2 несподівано низькі.
Р. Вундерінк зазначає, що необхідна більш точна оцінка, ніж просто огляд клінічних параметрів. Це дозволить лікарям уникати застосування антибіотиків у більшості цих пацієнтів, але при цьому належним чином застосовувати антибіотики у 20–25% хворих, у яких діагностована супутня бактеріальна інфекція.
Команда вчених провела обсерваційне одноцентрове дослідження в Північно-Західному університеті (Northwestern University), метою якого було визначення поширеності та причин бактеріальної суперінфекції під час початкової інтубації. Також вивчали частоту та причини подальшої вентилятор-асоційованої бактеріальної пневмонії (ВАП) у 179 пацієнтів з тяжкою формою пневмонії, викликаною SARS-CoV-2, що вимагає штучної вентиляції легень.
Дослідники проаналізували 386 зразків рідини, взятих у пацієнтів при бронхоскопічному бронхоальвеолярному лаважі (процедура збору зразків з глибоких відділів легень), із використанням кількісних бактеріальних культур (метод дозволяє визначити кількість бактерій, що містяться у зразку) і мультиплексної панельної полімеразної ланцюгової реакції. Фактичне застосування антибіотиків порівнювали з терапією, рекомендованою в настановах. Бактеріальну суперінфекцію протягом 48 год після інтубації було діагностовано у 21% пацієнтів. У 72 хворих (44,4%) розвинувся щонайменше один епізод ВАП; 15 (20,8%) початкових ВАП були викликані бактеріями, на які важко впливати.
Автори дослідження встановили, що серед пацієнтів з пневмонією SARS-CoV-2, що потребують штучної вентиляції легень, бактеріальна суперінфекція під час інтубації спостерігалася менш ніж у 25% випадків. Емпіричне лікування антибіотиками, засноване на рекомендаціях, під час інтубації могло призвести до надмірного застосування таких препаратів. Доктор Р. Вундерінк та його колеги вважають, що результати дослідження мають велике значення для подальшої розробки рекомендацій щодо застосування антибіотиків. Автори відзначають, що діагностичні експрес-тести — важливий метод виявлення передбачуваної пневмонії у інтубованих пацієнтів. Тактика, що використовується на даний момент, може мати серйозні клінічні наслідки. При поточному підході до виявлення факторів ризику розвитку інфекцій, імовірно викликаних метицилін-резистентним золотистим стафілококом або бактерією Pseudomonas aeruginosa, їх справжня поширеність все ще сильно переоцінена. Окрім того, може знадобитися перегляд рекомендацій щодо емпіричного лікування антибіотиками в разі вірусної пневмонії (що тепер вимагає інтубації). Нова тактика може бути застосована не тільки в разі пневмонії, викликаної SARS-CoV-2, але також і при тяжкому перебігу грипу.
Точні уявлення про етіологію пневмонії дозволяють лікарям ефективно застосовувати антибіотики вузького спектра дії для багатьох пацієнтів чи обходитися без них взагалі.
Дослідження було проведено за підтримки Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health).
___
Джерело статті “Компендіум” переходьте за посиланням: