Онкологічні захворювання: чи можуть антигіпертензивні препарати підвищувати ризик?

Незважаючи на те що сьогодні наявна численна кількість доказів ефективності антигіпертензивної терапії щодо лікування та профілактики різних серцево-судинних захворювань, й досі наявна проблема прихильності пацієнтів до лікування. Цей факт є головною причиною недосягнення контролю над рівнем артеріального тиску. Дані літератури свідчать, що погана прихильність до антигіпертензивної терапії пов’язана з побоюванням пацієнтів, що антигіпертензивні препарати підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань.
Сьогодні існує декілька гіпотез, які пояснюють ймовірні механізми впливу антигіпертензивної терапії на розвиток раку, але ці дані є суперечливими і в основному базуються на результатах спостережних досліджень [1]. Так, попередні дослідження з приводу ризиків, асоційованих з негативним впливом антигіпертензивних препаратів на організм, здебільшого базувалися на канцерогенних ефектах деяких лікарських препаратів, зокрема деякі дані свідчать, що блокатори рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) виявляють канцерогенні ефекти щодо легеневої тканини, тіазидні діуретики демонструють фотосенсибілізувальний ефект, що може підвищити чутливість до впливу ультрафіолету [2, 3].
На сучасному етапі наявні результати попередніх метааналізів рандомізованих контрольованих досліджень, в яких оцінювали асоціацію між антигіпертензивним лікуванням та ризиком раку, однак отримані дані є суперечливими. Враховуючи суперечливість наявних даних, групою вчених на чолі з Еммою Коланд (Emma Copland) з Оксфордської школи Мартіна, Оксфордського університету, Оксфорд, Великобританія (Oxford Martin School, University of Oxford, Oxford, UK), проведено метааналіз даних окремих пацієнтів, метою якого було визначення асоціації між антигіпертензивною терапією та ризиком розвитку онкологічних захворювань [4].
Методи
Відбір даних проводився з таких баз даних, як PubMed, MEDLINE, The Cochrane Central Register of Controlled Trials та ClinicalTrials.gov, у період з 1 січня 1966 по 1 вересня 2019 р.
Критерії включення: рандомізовані контрольовані дослідження, які порівнювали один клас антигіпертензивних препаратів з плацебо, недостатнім контролем артеріального тиску або застосуванням інших препаратів, що знижують артеріальний тиск.
Критерії виключення: відсутність інформації про випадки онкологічного захворювання.
Ризик оцінювали для терапії БРА, інгібіторів ангіотензин перетворювального ферменту (іАПФ), блокаторів β-адренорецепторів (ББ), блокаторів кальцієвих каналів (БКК) та тіазидних діуретиків.
Результати
Загалом у метааналіз включені дані 33 рандомізованих досліджень, які об’єднували відомості про 260 447 пацієнтів та 15 012 випадків розвитку онкологічного захворювання. Медіана спостереження пацієнтів становила 4,2 (3–5) років.
Результати метfаналізу, в якому оцінювали ефект кожного класу антигіпертензивних препаратів проти плацебо, продемонстрували, що жоден антигіпертензивний препарат не асоційований з підвищенням ризику онкологічних захворювань:
терапія іАПФ порівняно з плацебо (відношення ризиків (ВР) 1; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,93–1,09);
БРА порівняно з плацебо (ВР 0,99; 95% ДІ 0,92–1,06);
ББ порівняно з плацебо (ВР 1,04; 95% ДІ 0,96–1,13);
БКК порівняно з плацебо (ВР 1; 95% ДІ 0,9–1,10).
Висновок
Результати цього метааналізу не продемонстрували асоціації між антигіпертензивною терапією та ризиком розвитку онкологічного захворювання.