УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Розроблено порядок та обсяг обов’язкової реалізації донорської крові та компонентів

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення для громадського обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та обсягу обов’язкової реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії».
Мета
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та обсягу обов’язкової реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії» (далі — проєкт акта) розроблений з метою врегулювання порядку та обсягу обов’язкової реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії.
Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт акта розроблено на виконання частини третьої статті 22 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (далі — Закон). Відповідно до зазначеної статті порядок та обсяг реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії, що заготовлені суб’єктами господарювання приватної форми власності, за умови, що такі суб’єкти використовують майно суб’єктів системи крові державної та комунальної форм власності на правах користування, іншому речовому праві, на умовах концесії чи на інших законних підставах, у тому числі відповідно до укладених договорів, зокрема в рамках здійснення державно-приватного партнерства, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Основні положення проєкту акта
Проєктом акта пропонується затвердити Порядок та обсяг обов’язкової реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії. Проєкт акта передбачає, що реалізація донорської крові та компонентів крові, які призначені для трансфузії, суб’єктами системи крові здійснюється на підставі договорів, що укладаються між суб’єктами системи крові та закладами охорони здоров’я. При цьому суб’єкти господарювання приватної форми власності повинні мати ліцензію на медичну практику та ліцензію на заготівлю та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробку, зберігання, розподіл та реалізацію донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії. Вартість донорської крові та компонентів крові розраховується та затверджується суб’єктами господарювання приватної форми власності на підставі методики формування ціни на послуги із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та компонентів крові, визначеної МОЗ. Плазма, яка не відповідає показникам якості відповідно до наказу МОЗ від 9 березня 2010 р. №211 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 червня 2012 р. за № 2368/17663, може бути реалізована суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво препаратів крові, на території України.