УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Уряд ухвалив нові правила безперервного професійного розвитку медиків

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 14 липня 2021 р. ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

Про що документ

Проєктом акта викладаються в новій редакції Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я (проєкт) та вступна і постановляюча частини документа (проєкт).

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту постанови, документом визначаються:

  • поняття заходів безперервного професійного розвитку, їх перелік (майстер-клас, симуляційний тренінг чи тренінг з опанування практичних навичок, програма медичного стажування, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа, цикли тематичного удосконалення, які проводяться в закладах післядипломної освіти, структурних підрозділах закладів вищої освіти і наукових установ, наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, з’їзд, симпозіум);
  • вимоги до заходів безперервного професійного розвитку, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку; форми, у яких вони можуть проводитися (обов’язкова особиста участь, дистанційна участь тощо);
  • вимоги до провайдерів безперервного професійного розвитку;
  • функції адміністратора системи, які виконує Агенція з питань безперервного професійного розвитку (далі — Адміністратор), що створюється МОЗ. Адміністратор забезпечує (організовує) технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, органів державної влади в межах, визначених законодавством. Адміністратор системи встановлює за погодженням з МОЗ технічний регламент роботи системи;
  • заходи безперервного професійного розвитку, за які нараховуються бали, що мають міститися в електронній системі безперервного професійного розвитку;
  • строк 1 липня 2020 р. для нарахування балів безперервного професійного розвитку виключено.

Проєктом також передбачено, що Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників для провізорів та медичних спеціалістів, що здобули освіту в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», застосовуються з 1 січня 2023 р.