УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Безперервна #підшкірна #інфузія за допомогою інфузійної помпи може стабілізувати коливання рівня #леводопи при хворобі #Паркінсона.

Безперервна #підшкірна #інфузія за допомогою інфузійної помпи може стабілізувати коливання рівня #леводопи при хворобі #Паркінсона. Для цієї мети була розроблена суміш речовин #фослеводопа/фоскарбідопа, яка продемонструвала багатообіцяючі #фармакокінетичні показники у #здорових добровольців.
У всьому світі налічується понад 6 млн пацієнтів із хворобою Паркінсона. Захворювання має найвищі темпи зростання серед неврологічних захворювань і є однією з провідних причин інвалідності. Хвороба Паркінсона — складне захворювання, найважливішою характеристикою якого є масова загибель дофамінергічних нейронів компактної частини чорної субстанції, що призводить до зниження рівнів дофаміну в базальних гангліях. Сьогодні заміщення дофаміну є найбільш успішним методом контролю симптомів Паркінсона.
Леводопа вважається золотим стандартом замісної дофамінової терапії. Дофамін утворюється шляхом декарбоксилювання леводопи. Таким чином, леводопа декарбоксилюється тільки після того, як подолає гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ), за межами ж головного мозку карбідопа (інгібітор периферичної допа-декарбоксилази) захищає леводопу від декарбоксилаз. У комбінації леводопа/карбідопа (LD/CD) доза леводопи і, отже, ризик побічних ефектів можуть бути низькими. Однак у міру прогресування хвороби пацієнтам для контролю симптомів потрібні більш високі дози зі зростаючою частотою. У терапії є хиткі рівні активності і фази включення-виключення.
Для досягнення постійних терапевтичних рівнів був розроблений кишковий гель леводопа/карбідопа. За допомогою цього гелю можна досягти відносно постійних рівнів леводопи. Недоліком гелевої лікарської форми є необхідність хірургічного втручання. Тому ведеться пошук способів введення, в результаті яких леводопу/карбідопу можна було б безперервно вводити підшкірно за допомогою портативної помпи. Для цього дослідники з компанії Abbvie розробили композицію фослеводопа/фоскарбідопа (ABBV-951). У результаті доклінічних досліджень зафіксовані наступні результати: суміш фосфорильованої леводопи/карбідопи водорозчинна, стабільна, її pH близький до фізіологічного і має багатообіцяючі фармакокінетичні профілі в експериментах на тваринах. У дослідженні зі здоровими добровольцями проведено вивчення фармакокінетичної поведінки фослеводопи/фоскарбідопи у людей.
Метою дослідження було продемонструвати, що безперервна підшкірна інфузія розчинної суміші фослеводопа/фоскарбідопа безпечна для людини і забезпечує стабільне надходження леводопи.
У дослідженні застосовувався ліофілізований препарат фослеводопа/фоскарбідопа у співвідношенні 4:1, 10:1 і 20:1. Здорові добровольці були поділені на три групи, яким вводилися різні препарати при різних режимах дозування: частина учасників отримувала пероральні LD/CD, інша частина — фослеводопа/фоскарбідопа або плацебо за допомогою інфузійної помпи. Фармакокінетичні профілі були створені з використанням серійно взятих зразків плазми крові.
Фослеводопу/фоскарбідопу вводили підшкірно 18 здоровим добровольцям протягом ≤72 ч. Проліки фослеводопа і фоскарбідопа були перетворені в активні леводопу та карбідопу. Як тільки встановився стійкий стан, рівні препарату леводопа/карбідопа стали стабільними. Переносимість препарату була хорошою. Легкі побічні ефекти відмічали як при прийомі плацебо, так і при прийомі препарату.
У результаті дослідження встановлено, що комбінація фослеводопа/фоскарбідопа добре підходить для підшкірного введення за допомогою інфузійної помпи і може забезпечити стабільні рівні леводопи/карбідопи у здорових добровольців; добре переноситься і виявилася безпечною в невеликій групі здорових добровольців. Тому автори припускають, що безперервна підшкірна інфузія фослеводопи/фоскарбідопи за допомогою портативної інфузійної помпи може сприяти поліпшенню терапії пацієнтів з хворобою Паркінсона, які більше не реагують на пероральні препарати.
___
Джерело статті “Компендіум” переходьте за посиланням: