Затверджено вимоги до медичних закладів, які підлягають перепрофілюванню у зв’язку із COVID-19

Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 10 листопада 2021 р. № 88 «Про перепрофілювання закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»:

 • визнано таким, що втратило чинність, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 17 жовтня 2021 р. № 114 «Про перепрофілювання закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»;
 • затверджено Вимоги до мережі закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та підлягають перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі — Вимоги);
 • керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, спільно з керівниками структурних підрозділів охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій в термін до 18 листопада 2021 р. доручено:
  • визначити заклади охорони здоров’я, які:

внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають повному перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі — повністю перепрофільовані заклади), у тому числі пацієнтів із супутньою патологією;

внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають частковому перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі — частково перепрофільовані заклади), у тому числі пацієнтів із супутньою патологією;

забезпечують надання допомоги пацієнтам із діагнозами, що не пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, у невідкладних станах;

  • сформувати оновлені маршрути для пацієнтів із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та пацієнтів у інших невідкладних станах в межах областей та м. Київ з урахуванням переліків закладів, що підлягають повному або частковому перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 із забезпеченням суворого дотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню інфекції;
  • забезпечити безперервне надання медичних послуг закладами охорони здоров’я пацієнтам, для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та здоров’я, а також транспортування таких пацієнтів до місць надання медичної допомоги з дотриманням визначених протиепідемічних заходів;
  • надати в термін до 19 листопада 2021 р. на електронну адресу ns.moz@gmail.com інформацію щодо переліку повністю перепрофільованих закладів, а також тих, які плануються повністю перепрофільовуватися, із зазначенням загальної кількості ліжкового фонду, з них ліжок, виділених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою CОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечення апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), ліжок з можливістю проведення оксигенотерапії;
  • забезпечити контроль за виконанням цього розпорядження перепрофільованими закладами на території відповідних адміністративно- територіальних одиниць.
 • Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій, районних, міських адміністрацій доручено забезпечити:
  • перепрофілювання закладів охорони здоров’я, визначених керівниками робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19;
  • переведення пацієнтів із діагнозами, що не пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах, які підлягають перепрофілюванню, в інші заклади охорони здоров’я для продовження стаціонарного лікування, враховуючи принцип екстериторіальності;
  • оснащення перепрофільованих закладів відповідно до умов закупівлі, визначених в договорі з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) медичних послуг з надання допомоги пацієнтам з COVID-19, а також з урахуванням темпів поширення COVID-19 на території відповідних адміністративно- територіальних одиниць;
  • за необхідності планування тимчасової передачі медичного обладнання (у тому числі кисневих концентраторів) з незадіяних для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 закладів охорони здоров’я у перепрофільовані заклади;
  • проведення регулярних навчань медичного та немедичного персоналу, залученого до надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, з питань лікування, ведення пацієнтів та дотримання інфекційного контролю;
  • забезпечення медичного та немедичного персоналу, залученого до надання допомоги пацієнтам з COVID-19, засобами індивідуального захисту у кількості відповідно до стандартів, затверджених МОЗ;
  • формування кадрового резерву медичних працівників (лікарів, середнього, молодшого медичного персоналу) з числа медичних працівників закладів охорони здоров’я, що не включені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (приватних медичних закладів тощо), з обов’язковим проведенням його підготовки відповідно до протоколів надання медичної допомоги хворим з COVID-19 для готовності збільшення кількості команд з надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) на випадок погіршення епідемічної ситуації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 • Керівникам закладів охорони здоров’я, які мають договір з НСЗУ на надання медичної допомоги в межах пакету медичних послуг зі стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), доручено забезпечити продовження надання медичних послуг зі стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з договором з НСЗУ на основі принципу екстериторіальності; збільшення у разі наявності можливості кількості команд, які залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року» (із змінами).

Вимоги до закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19

Загальні положення

 1. Ці Вимоги розроблені з метою оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають частковому та повному перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Вимоги застосовуються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень у процесі формування та оптимізації відповідної мережі закладів охорони здоров’я для забезпечення належного рівня надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2.
 2. У цих Вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
 3. До мережі закладів охорони здоров’я, які підлягають повному перепрофілюванню, не можуть бути включені:

один багатопрофільний заклад, який забезпечує надання найбільшої кількості невідкладних послуг пацієнтам, зокрема хірургічного, кардіологічного, акушерського профілю в радіусі 90-хвилинного доїзду;

один спеціалізований заклад з надання допомоги пацієнтам з онкопатологією на території області;

заклади охорони здоров’я, які надають послуги з трансплантації;

заклади охорони здоров’я, які здійснюють лікування пацієнтів з нирковою недостатністю методом діалізу;

спеціалізовані заклади з надання медичної допомоги дитячому населенню, крім одного закладу, який може бути-перепрофільований в обласному центрі;

спеціалізовані заклади з надання медичної допомоги вагітним та породіллям, крім одного закладу, який може бути перепрофільований в обласному центрі або в іншому місті із дотриманням 90 хвилинного доїзду;

психіатричні лікарні, за умов, що заклад забезпечує надання примусових заходів медичного характеру або відсутності в інших закладів, визначених в цьому пункті, спеціалізованих структурних підрозділів для надання психіатричної допомоги.

 1. Частковому перепрофілюванню можуть підлягати заклади охорони здоров’я, які:
 • мають окремі будівлі або окремі входи в будівлю для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та із діагнозами, що не пов’язані з COVID-19;
 • на території 90-хвилинного доїзду не існує іншого закладу, який може забезпечити надання невідкладної допомоги хірургічного, кардіологічного, акушерського профілю. Дана вимога не застосовується до міст обласного значення;
 • забезпечують виконання умов закупівлі за договорами з НСЗУ щодо спеціалізації, кількості фахівців, переліку обладнання, організації надання медичної допомоги.
 1. Пріоритетом для визначення закладів, які підлягають повному перепрофілюванню є:
 • заклади охорони здоров’я, що знаходяться в обласних центрах та містах обласного значення;
 • територіальне розташування у містах з населенням не менше 120 тис.;
 • доставка пацієнтів автомобільним транспортом до перепрофільованого закладу, що не перевищує 90-хвилин, де територія обслуговування не більше 100 км (зазначені нормативи з урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей, епідеміологічної ситуації та стану доріг можуть бути перевищені, але не більше ніж на 10 хв);
 • заклади охорони здоров’я, які мають щонайменше 120 ліжок, із яких не менше 80% підключені до джерела кисню, який забезпечується за рахунок кисневих концентраторів, систем централізованого постачання кисню, у тому числі, які забезпечують необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/-ів ШВЛ та кисневої підтримки;
 • заклади охорони здоров’я, які мають у складі відділення інтенсивної терапії;
 • забезпечують виконання умов закупівлі за договорами з НСЗУ щодо спеціалізації, кількості фахівців, переліку обладнання, організації надання медичної допомоги.

Критерії, за якими заклади охорони здоров’я мають бути повністю перепрофільованими

Заклади охорони здоров’я мають бути повністю перепрофільованими у разі наявності однієї та більше таких ознак:

 • відсоток завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженим випадком COVID-19 на території області більше ніж як 65%;
 • у випадку встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території області, заклади охорони здоров’я, які входять до переліку керівника робіт та в яких щонайменше 50% ліжок заповнені пацієнтами з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19;
 • до переліку керівника робіт (1-ї та 2-ї хвилі) включено більше 50% комунальних закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам на території області.

Даний розділ не застосовується до закладів, які не можуть бути повністю перепрофільованими.