Затверджено стандарт вищої освіти зі спеціальності «222 Медицина»

Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України розробило та затвердило стандарт вищої освіти зі спеціальності «222 Медицина» для другого (магістерського) рівня освіти.

Про що документ

Стандарт встановлює чіткі та прозорі вимоги до освітніх програм, змісту підготовки здобувачів вищої освіти, визначає перелік обов’язкових компетентностей випускника та результати навчання за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю «222 Медицина».

Також визначено, що здобувачі-магістранти повинні вивчати клінічні дисципліни та засвоювати фахові компетентності на клінічних кафедрах закладу освіти.

Обов’язковим є використання симуляційних методів навчання із застосуванням діагностичного обладнання та опанування клінічних дисциплін безпосередньо біля ліжка хворого. Для них передбачено загалом не менше 50% аудиторних годин відповідних дисциплін.

Затвердження стандарту є першим кроком для встановлення чітких вимог до надавачів освітніх послуг та дозволить підвищити рівень якості медичної освіти в Україні для забезпечення сфери охорони здоров’я медичними працівниками з високим рівнем підготовки.