Затверджено клінічний протокол «Стабільна ішемічна хвороба серця»

Наказом МОЗ України від 23 грудня 2021 р. № 2857 відповідно до статті 14¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 р. № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2001/22313, підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90), затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця», що додається.

Наказом також затверджено додаток 1додаток 2 і додаток 3 до протоколу.

Внесено, зокрема, зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 2 березня 2016 р. № 152 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця» шляхом виключення пунктів 1–4.

У зв’язку з цим пункти 5–7  слід відповідно вважати пунктами 1–3.

Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (М.М. Бабенко) доручено забезпечити внесення Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» до Реєстру медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

Контроль за виконанням цього наказу покладено на заступника міністра І.В. Микичак.