Затверджено клінічний протокол «Бронхіальна астма у дітей»

Наказом МОЗ України від 23 грудня 2021 р. № 2856 відповідно до статті 14¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 р. № 751, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2001/22313, підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90), затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей», що додається.

Наказом також затверджені додаток 1додаток 2 і додаток 3 до протоколу.

Наказом, зокрема, внесено й зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2013 р. № 868 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі» шляхом виключення пунктів 1–4.

У зв’язку з цим пункти  5–6 відповідно вважати пунктами  1–2.

Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (М.М. Бабенко) доручено забезпечити внесення Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей» до Реєстру медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

Контроль за виконанням цього наказу покладено на заступника міністра І.В. Микичак.