УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заповнення медичного висновку про тимчасову непрацездатність: що потрібно знати?

Відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 01.06.2021 №1066, медичний висновок про тимчасову непрацездатність містить такі відомості:
🔻 номер запису в Реєстрі;
🔻 посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в ЕСОЗ;
🔻 посилання на запис про тимчасово непрацездатну особу в Реєстрі пацієнтів в ЕСОЗ;
🔻 посилання на запис про лікуючого лікаря у Реєстрі медичних працівників в ЕСОЗ, яким встановлено факт тимчасової непрацездатності та який сформував та підписав медичний висновок;

🔻 посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в ЕСОЗ, лікарем якого встановлено факт тимчасової непрацездатності особи та сформовано медичний висновок у Реєстрі;
🔻 посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ, на підставі якого здійснюється формування медичного висновку;
🔻 дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;
🔻 вид медичного висновку («медичний висновок про тимчасову непрацездатність»);
🔻 суть висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність відповідно до медичного висновку, що містить:
▪️ категорію медичного висновку: «Захворювання або травма загального характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Догляд за хворим членом сім’ї», «Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною», «Карантин», «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», «Переведення особи на легшу роботу», «Лікування в санаторно-курортному закладі», «Ортопедичне протезування», «Вагітність та пологи»;
▪️ відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за необхідності);
▪️ відмітку про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта (за необхідності та може застосовуватися тільки для медичних висновків категорій «Захворювання або травма загального характеру», «Переведення особи на легшу роботу»);
▪️ дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування: «відмова від огляду МСЕК», «відмова від госпіталізації», «невиконання рекомендацій лікаря», «самовільне залишення суб’єкта господарювання», «навмисне заподіяння шкоди своєму здоров’ю або симуляція хвороби» (за умови, що таке порушення встановлено лікуючим лікарем);

🔻 відмітку про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за необхідності);
🔻 період дії медичного висновку (дата початку періоду дії, дата завершення періоду дії);
🔻 посилання на запис в Реєстрі про попередній медичний висновок про тимчасову непрацездатність (за наявності, відповідно до вимог пункту 2 розділу ІІІ цього Порядку);
🔻 відмітку про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

За результатом внесення відповідних даних, лікуючий лікар підписує сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність своїм КЕП.

❗️ Щоб внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створіть новий запис у Реєстрі медичних висновків в ЕСОЗ з одночасним проставленням відмітки про скасування запису, до якого вносите зміни. Початковий зміст інформації, що міститься у медичному висновку, зберігається у центральній базі даних ЕСОЗ та не підлягає зміні чи видаленню.

Якщо виявите технічну неточність у висновку, який внесли до Реєстру, внесіть відповідні зміни до запису, а також повідомте про це пацієнта чи його законного представника. Це можна зробити з використанням будь-якого засобу комунікації (телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку). Технічну неточність або недостовірну інформацію в документі може виявити й сам пацієнт (його законний представник). Він має право попросити внести у медичний висновок про тимчасову непрацездатність відповідні зміни. Про те, що зміни таки внесені, ви маєте повідомити пацієнта у термін до трьох днів❗️

Джерело: МОЗ України